Smluvní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – 111
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR ZPMV ČR - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR – 211
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR VoZP - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR – 201
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – 205
Oborová zdravotní pojišťovna OZP - Oborová zdravotní pojišťovna – 207
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ZPŠ – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – 209
Zdravotní poijišťovna METAL-ALIANCE ZPMA – Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance – 217
Zaměstnanecká pojišťovna Média Média ZP – Zdravotní pojišťovna Média – 228
Smluvní pojišťovny