Lékař
MUDr. Radoslav Mindžák

Narozen v r. 1975.
Promoce na Lékařské fakultě v r. 2000.
Atestace I. st. v oboru gynekologie a porodnictví v r. 2005 – Gyn.-por. klinika, FN HK.
Atestace II. st./evropská atestace v oboru gynekologie a porodnictví v r. 2008 – ÚPMD Praha-Podolí.
Získání licence ČLK pro výkon samostatné praxe, soukromé lékařské praxe v oboru gynekologie a porodnictví, pro výkon odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v r. 2007.
Momentálně externě zařazen do postgraduálního doktorského studia /Ph.D./-Gyn.-por. klinika, VFN Praha /Experimentální chirurgie-onkogynekologie/.

V minulosti působil jako externí pedagog na SZŠ a VZŠ Karlovy Vary.
Jazykové znalosti: angličtina, němčina.


Dosavadní praxe:
Nemocnice Ostrov, Karlovy Vary – po promoci cca 3 roky
Pardubická krajská nemocnice, gyn.–por. klinika, doposud, v posledních letech vedoucí odd. rizikového těhotenství, vedení specializované ambulance pro riziková těhotenství.


Kontinuální vzdělávání se zájmem o nejmodernější postupy v provozovaném oboru, účastník mnohých specializovaných odborných konferencí a doškolovacích kurzů:


Členství v České lékařské komoře
Členství v odborných společnostech:
ČLS JEP, ČGPS-Česká gynekologicko-porodnická společnost
Endoskopické sekce ČGPS
Ultrazvukové sekce ČGPS
Sdružení soukromých gynekologů ČR

Porodní asistentka
Michaela Kramářová

Střední zdravotnická škola Pardubice, pomaturitní studium, odbor porodní asistentka, studium ukončeno v r. 1989
Osvědčení Ministerstva zdravotnictví ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru porodní asistentka vydáno v r. 2006.
Praxe: Gyn.-por. klinika, FN Hradec Králové
Členství: Česká asociace sester