Gynekologie:

Poskytovaná péče


Porodnictví:

 • komplexní sledování fyziologických těhotných, vedení prenatální péče, možnost návštěvy i s partnerem
 • sledování rizikových těhotných s návaznosti na další potřebnou péči na gyn.-por. klinice KN Pardubice či FN Hradec Králové
 • komplexní UZ-ultrazvuková diagnostika a sledování normálního vývoje plodu v průběhu celého těhotenství s možností fotodokumentace plodu či nahrání CD
 • zajištění informací o předporodních kurzech, těhotenského a poporodního cvičení, do kurzů je však nutno se objednat

Poskytovaná péče

Ostatní specializovaná péče:

 • diagnostika a léčba obtíží spojených s klimakteriem a menopausou, unikem moče a onkoprevence také u starších pacientek
 • vyšetření a doporučení event. další potřebné léčby onemocnění prsů s návazností na specializované ambulance
 • vyšetření a následné další doporučení léčby u poruch plodnosti s návazností na centra asistované reprodukce (IVF) v HK, event. Praze
 • prvotní vyšetření a navržení dalšího postupu péče u gynekologických onemocnění dětí s návazností na další specializované ambulance


 • možnost používání jednorázových gynekologických pomůcek (vyšetřovací zrcadla, cytobrushe, atd.)
 • poradenské služby v oblasti gynekologie a porodnictví
 • ceník nadstandardních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění k dipozici u zdravotní sestry
Poskytovaná péče
Naším cílem je spokojenost pacientek, těšíme se na spolupráci s Vámi